vscode-yapi 最新版本: v1.2.2

截止到 2020-08-22 17:10 安装下载量有 604 人次了

vscode-yapi download

vscode-yapi 是基于 vscode extension + yapi openapi 开发的一款接口文档高效工具。

yapi openapi 官方网址:https://hellosean1025.github.io/yapi/openapi.html

vscode-yapi 更新日志:https://github.com/lisiyizu/vscode-yapi

# vscode-yapi 安装条件

  • "vscode":"^1.44.0"
  • "yapi": "^1.5.6"

# 开发 vscode-yapi 的目的

  • 统一前端团队在接口定义的规范
  • 提升接口文档的可维护性
  • 提升前端团队对接接口文档的效率